Hotline: 0901 077 077

Hàng tấn Giấy Vệ Sinh vượt biển sang Châu Âu

Giấy vệ sinh trong thời buổi hiện nay, đã không còn xa lạ với mọi người với sự xuất hiện hàng loạt các thương hiệu giấy vệ sinh trên khắp thị trường. Tuy nhiên, để nói đến việc xuất khẩu sản phẩm Giấy vệ sinh sang thị trường Châu Âu là một “Hoài bão”. Và Thế Giới Giấy đã hiện thực hóa hoài bão đó.

Xuất khẩu giấy vệ sinh sang châu Âu
Xuất khẩu giấy vệ sinh sang châu Âu

Bằng những con số minh chứng lượng xuất khẩu Giấy vệ sinh sang thị trường Châu Âu ngày càng tăng. Cụ thể, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước, và liên tục tăng mỗi tháng trung bình 12.7% . Cùng với đó là những đơn hàng liên tục được xuất sang Châu Âu: Mỹ, Ý, Pháp…

Thị trường Châu Âu – được đánh giá là một thị trường vô cùng khắt khe, để hiện thức hóa việc xuất khẩu sản phẩm giấy vệ sinh đến thị trường này, Thế Giới Giấy đã áp dụng công nghệ hiện đại bậc nhất Việt Nam và dây chuyền sản xuất. Đồng thời, tất cả các sản phẩm Giấy vệ sinh, Giấy lau tay Giấy đa năng được Thế Giới Giấy sản xuất với nguyên liệu 100% bột giấy nguyên sinh, không chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các sản phẩm của Thế Giới Giấy không chỉ được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, mà còn cả các quốc gia khác: Úc, Malaysia,…

===============================================

Tons of Toilet Paper across the sea to Europe

Toilet paper in this day and age, it is no stranger to people with the appearance of a series of toilet paper brands across the market. However, to mention exporting toilet paper products to the European market is a “ambition”. And Paper World has realized that ambition.

By figures show that the export of Toilet Paper to the European market is increasing. Specifically, an increase of more than 70% over the same period last year, and continued to increase each month on average 12.7%. Along with that, orders are constantly being exported to Europe: USA, Italy, France …

The European market – considered to be an extremely strict market, to realize the export of toilet paper products to this market, Paper World has applied the most modern technology in Vietnam and wire. production lines. At the same time, all products of Toilet Paper, Hand Wipes Multipurpose paper are manufactured by The Gioi Paper with 100% virgin pulp, no bleach, meeting international standards.

In addition, Paper World products are not only exported to European countries, but also to other countries: Australia, Malaysia, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *